POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona internetowa („Serwis”) jest obsługiwana przez Annę Tabaczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tabanna Anna Tabaczyńska, adres:Aleja Niepodległości 76/78 lok. 41, 02-626 Warszawa, NIP: 558-168-56-10, REGON: 366-325-690 („Administrator”).

Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz wskazuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także przysługujące im prawa.

Korzystając z Serwisu, potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to, czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie w Serwisie Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności i plików Cookies, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem: info@tabanna.com.

I. DEFINICJE

 • a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 • b) Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 • c) Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.tabanna.com;
 • d) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 • e) Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 • f) Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • g) Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • (a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • (b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. w przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 • h) Użytkownicy mogą zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w swoich przeglądarkach internetowych, m.in. mogą częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. w przypadku braku zmiany ustawień w powyższym zakresie, pliki Cookies zostaną zapisane w pamięci Urządzeń. Zmiana ustawień plików Cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu (przykładowo w sklepie internetowym niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

III. CELE, W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 • i) Administrator wykorzystuje własne Cookies w następujących celach:
  • (a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu;
   do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 • j) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • k) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • l) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • m) Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”) Użytkowników Serwisu jest Administrator.
 • n) Administrator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 • o) Administrator jest podmiotem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe przekazane Administratorowi przez Użytkownika lub pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu.
 • p) Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawem telekomunikacyjnym.
 • q) Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora m.in.
  w następujących  celach i podstawach prawnych:
 • r) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora, realizowanego w celu np. obrony przed roszczeniami,
 • s) art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody (w tym np. w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera),
 • t) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, tj. wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, np. w celu realizowania praw osób, których dane dotyczą wynikających
  z Rozporządzenia,
 • u) art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia, tj. gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, np. w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 • v) Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne
  do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 • w) Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:
 • a) dostępu do danych osobowych go dotyczących, w tym uzyskania ich kopii,
 • b) sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe,
 • c) usunięcia danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów w jakich zostały zebrane,
 • d) ograniczenia przetwarzania,
 • e) sprzeciwu, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 • x) Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • y) Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą przez okres zależny od podstawy przetwarzania:
 • z) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika,
 • aa) w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – na czas zgodny z przyjętymi okresami retencji dla danej czynności przetwarzania,
 • bb) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący
  na administratorze, dane Użytkownika będą przetwarzane do momentu wskazanego przez przepisy prawa,
 • cc) w przypadku, gdy podstawą jest niezbędność przetwarzania danych osobowych
  do wykonania umowy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są do momentu wykonania umowy, a następnie przez okres przyjęty do obrony przed roszczeniami.
 • dd) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • ee) Administrator może przekazywać dane Użytkownika podmiotom, z którymi współpracuje, w tym m.in. firmom świadczącym usługi IT, księgowości, dostawcom hostingu strony internetowej, dostawcom oprogramowania do obsługi sklepu. Dane użytkowników mogą być również udostępnione organom publicznym w przypadkach, które przewiduje prawo.
 • ff) Informujemy, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw trzecich.

VI. ZMIANA POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.

/-/

Shopping Cart

Wysyłamy w świat

Na terenie Polski, wysyłamy zamówienia za pośrednictwem kuriera DPD oraz InPost.

Na terenie Unii Europejskiej, poza Polską, wysyłamy zamówienia wyłącznie za pośrednictwem kuriera DPD.

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zakupu poza kraje Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie.

ZWROTY I REKLAMACJE

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Koszt i czas dostawy

Dokładamy wszelkich starań aby otrzymali Państwo zakupione w naszym sklepie ubrania w jak najszybszym czasie. Opłacone zamówienia wysyłamy w dniu złożenia zamówienia lub w kolejnym dniu roboczym.

Czas dostawy określony jest w regulaminie sklepu .

Istnieje możliwość sprawdzenia kosztów przesyłki na etapie składania zamówienia. W podsumowaniu zamówienia, przed jego złożeniem, pojawią się naliczone przez system koszty przesyłki produktu do wskazanego przez Państwa miejsca dostawy.

Na terenie Polski oferujemy bezpłatną dostawę dla zamówień powyżej 600 zł

Wysyłamy zamówienia za pośrednictwem DPD oraz Inpost

Jeśli chcieliby Państwo dokonać zakupu poza kraje Unii Europejskiej, prosimy o kontakt z Nami poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie.  Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie.

Akceptujemy następujące formy płatności

Przelew tradycyjny:
Konto bankowe dla wpłat w złotych polskich (PLN):
Bank Millennium S.A.
PL 94 1160 2202 0000 0003 1817 2401
Kod Swift BIGBPLPW

Szybkie płatności Tpay

Płatności kartą

Za pobraniem

Używamy plików cookies w celu zapewnienia Tobie możliwości najwygodniejszego korzystania ze strony. Zatwierdź komunikat, jeżeli zgadzasz się na stosowanie plików cookies.

Więcej informacji nt. plików cookies oraz przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: https://tabanna.com/informacje/9-polityka-prywatnosci. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tabanna Anna Tabaczynska z siedzibą przy Alei Niepodległości 76/78 lok. 41 w Warszawie, NIP: 558-168-56-10, REGON: 366-325-690, adres e- mail: info@tabanna.com, telefon: +48 608659050. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: skontaktowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), archiwalnym i dowodowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wykonywania obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Twojej ocenie przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. ...więcej

ZALOGUJ SIĘ

Przewodnik po rozmiarach

W niniejszym przewodniku podano przybliżone rozmiary i jest on pomocny w znalezieniu odpowiedniego rozmiaru. Jeżeli już posiada Pan/Pani podobny artykuł naszej marki, z którego jest Pan/Pani zadowolony, zalecamy wybór tego samego rozmiaru.

Tabela rozmiarów34 - XS/S36 - XS/S38 - M40 - M/L42 - L - L/XL44 - L/XL
Talia +/- 2 68 72 76 80 84 88
Biust +/- 2 82 86 90 94 98 104
Biodro +/- 2 96 100 104 108 112 120
Długość spódnic i sukienek MAXI - liczona od talii98 98 100 100 100 100

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze odpowiedniego rozmiaru dla siebie, skontaktuj się z nami przez stronę KONTAKT

* wymiary podane w centymetrach